Welcome to Chaozhou Tongheng Electronics Co., Ltd.

CONTACT

Scan Mobile station

CONTACT

Chaozhou TongHeng Technology Co., Ltd.

Address:The middle of the street garden development zone,Xiangqiao District,Chaozhou,Guangdong,China

TEL:0086-768-2217942
FAX:0086-768-2217943

Copyright © Chaozhou TongHeng Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.  

CONTACT US

>
Contact

Contact

Page view:
Chaozhou TongHeng Technology Co., Ltd.
 
Address:The middle of the street garden development zone,Xiangqiao District,Chaozhou,Guangdong,China
Tel: 0086-768-2217942
Fax: 0086-768-2217943
QQ:438777946  / 1391131990  / 1831505968
E-mail: 
winnie@cztongheng.com     sales2@cztongheng.com     sales3@cztongheng.com